Pomagamy wdrażać PPK- Pracownicze Plany Kapitałowe
BEZPŁATNE konsultacje z Ekspertem PPK:
+48 664 484 218  !

Wybierz preferowaną formę spotkania z Doradcą PPK w formularzu.


Rezerwuj

Realizujemy także szkolenia z zakresu wdrożenia PPK

Dostarczamy gotowe rozwiązania dla firm i instytucji

Wypełnij formularz lub
napisz maila: biuro@doradcappk.com.pl

Wypełnij formularz
parallax background
Jaką formę kontaktu Państwo preferują

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego. Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie środków z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60 roku życia.

Wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł – od pracownika i pracodawcy – jako % wynagrodzenia brutto danego pracownika oraz od Państwa (Fundusz Pracy) – wpłata powitalna oraz dopłaty roczne.

Pracowniczy plan kapitałowy jest obowiązkowy dla pracodawców – pracodawcy mają obowiązek wprowadzenia PPK w swoich firmach.

Pracowniczy plan kapitałowy jest dobrowolny dla pracowników – pracownicy którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia będą automatycznie zapisani do PPK przez swoich pracodawców, mając równocześnie możliwość rezygnacji z wpłat do PPK w każdej chwili. Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia i nie ukończyli 70. roku życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany pracodawcy.

Wpłaty do PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, z których może korzystać także na bieżące wydatki np. mieszkaniowe lub poważne zachorowania lub możliwe jest całkowite wycofanie środków

Instytucje uprawnione do prowadzenia PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, oraz zakłady ubezpieczeń.

PPK od kiedy? Pierwszy etap od kiedy duże firmy były zobowiązane do wdrożenia PPK, rozpoczął się 1 lipca 2019 roku. Dowiedz się więcej

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA PPK

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniami z zakresu PPK, zapraszamy na stronę SzkoleaniPPK.pl - na której prezentujemy terminy Webinarów oraz szkoleń stacjonarnych z porównaniem ofert Instytucji PPK.


Rezerwuj Szkolenie >

Wdrożenie PPK

Decydując się na nasze rozwiązania i rekomendowanego Partnera PPK zapewnimy Państwu komfort wdrożeniowy we wszystkich obszarach PPK oraz wiele innych możliwości.

UMÓW SPOTKANIE