Home

Pomagamy wdrażać PPK Skorzystaj z wiedzy ekspertów PPK na bezpłatnym szkoleniu!

Szkolenie PPK dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników już 17 września 2019 roku w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44 w godzinach 10-13. Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Rezerwuj Szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w Warszawie!

Poznaj naszych ekspertów PPK i skorzystaj z fachowej wiedzy w zakresie wdrożenia.

Zapisz się na szkoleniu poprzez formularz lub pod mailem: biuro@doradcappk.com.pl


Rezerwuj BEZPŁATNY UDZIAŁ w szkoleniu PPK

Serdecznie zapraszamy do Bezpłatnej Rejestracji na Szkolenia PPK w Warszawie. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10-13 pod adresem przy ul. Domaniewskiej 44 w Warszawie. Ilość miejsc ograniczona!


FORMULARZ REJESTRACJI NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PPK

* Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach kontaktowych związanych ze szkoleniem przez firmę Legis Profile Sp. z o.o. Dane przechowujemy bezpiecznie zgodnie z nasza Polityką RODO.PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

  • PPK to powszechny plan długoterminowego oszczędzania, który powstał w ramach 3. filaru systemu emerytalnego.

  • Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie środków z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych Uczestnika po ukończeniu 60 roku życia. Wpłaty do PPK będą pochodziły z 3. źródeł – od pracownika i pracodawcy – jako % wynagrodzenia brutto danego pracownika oraz od Państwa (Fundusz Pracy) – wpłata powitalna oraz dopłaty roczne.

  • PPK jest obowiązkowy dla pracodawców – pracodawcy mają obowiązek wprowadzenia PPK w swoich firmach.

  • PPK jest dobrowolny dla pracowników – pracownicy którzy ukończyli 18. rok życia i nie ukończyli 55. roku życia będą automatycznie zapisani do PPK przez swoich pracodawców, mając równocześnie możliwość rezygnacji z wpłat do PPK w każdej chwili. Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia i nie ukończyli 70. roku życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany pracodawcy.

  • Wpłaty do PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna, zgodnie z ustawą o PPK, ogranicza poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

  • Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, z których może korzystać także na bieżące wydatki np. mieszkaniowe lub poważne zachorowania;

  • Instytucje uprawnione do prowadzenia PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, oraz zakłady ubezpieczeń.

Przyjazny Partner PPK

Wdrożenie nowych rozwiązań wymaga zaangażowania stron. Doradca PPK wspólnie z Partnerem wdrożeniowym zapewni Państwu maksymalne wsparcie, które przełoży się na sprawne zarządzanie projektem.

Poznaj nasz zespół Doradców PPK

Wspólnie z oficjalnymi Partnerami PPK tworzymy zespół ekspertów, który pomoże Państwu w sprawnym wdrożeniu wszystkich elementów Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarówno od strony pracodawcy jak i pracowników.

Łukasz Cieniak

Łukasz Cieniak

Manager

Niezależny ekspert w zakresie wdrożeń i zarządzania PPK - Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kompetencje: Uczestniczył w projektach wdrożeniowych RODO dla korporacji w latach
Tomasz Łucyk

Tomasz Łucyk

Dyrektor Struktury Sprzedaży

Związany z branżą finansowo-ubezpieczeniową od 15 lat. Zajmował stanowiska kierownicze w podmiotach bankowych i ubezpieczeniowych. Kompetencje: Absolwent SGH w zakresie planowania finansów
Paulina Gołąbek

Paulina Gołąbek

Manager

Wspomaga wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i zajmuje się dokumentacją. Kompetencje Absolwentka UKSW. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych i  informacji niejawnych.
Michał Janik

Michał Janik

Manager

Manager zespołu wdrożeniowego w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kompetencje Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Związany z branżą finansowo-ubezpieczeniową od 9 lat.

Wsparcie wdrożeniowe PPK

Decydując się na nasze rozwiązania i rekomendowanego Partnera PPK zapewnimy Państwu komfort wdrożeniowy we wszystkich obszarach PPK oraz wiele innych możliwości.


Zapewnimy Państwu pomoc i wsparcie w siedzibie firmy. Nasz ekspert z przyjemnością odwiedzi Państwa lokalizację i dostarczy wszystkie niezbędne elementy do wdrożenia procedur PPK.

W zakresie wdrożeń PPK liczy się praca zespołowa i doświadczenie.  Wyznaczony ekspert nie pozostanie bez wsparcia całego zespołu wdrożeniowego, aby zawsze mogli się Państwo zwrócić o wsparcie.

Serwis wspierający nowe rozwiązania to bardzo ważny element do komfortowej pracy. Nasz ekspert i rekomendowany Partner PPK zapewni Państwu możliwość korzystania z infolinii – bez żadnych dodatkowych opłat.
Aktualności

Ponad 30 delegacji na szkoleniu PPK 17 września 2019

Pierwsze szkolenie PPK za nami.  Możemy pochwalić się bardzo dużym zainteresowaniem szkolenia z zakresu PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ponad 30 delegacji z dużą uwagą uczestniczyło w spotkaniu 17 września 2019. Zapraszamy na kolejne terminy i do rejestracji na stronie: https://doradcappk.com.pl/ PPK – czyli Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 lipca 2019 są

Warszawa